DjedzakkaraEén van de meest tot mijn verbeelding sprekende afbeeldingen uit de Egyptische oudheid is de Djed zuil.   Het is een symbool welke vaak wordt afgebeeld in combinatie met een Ankh en een scepter.  In 2011 kwam ik het symbool voor het eerst tegen tijdens een spirituele reis naar Egypte. De eerste keer dat ik hem zag was in het complex bij Saggara.   Het was een rij djed zuilen naast elkaar.   Ergens was ik geboeid door dit symbool maar wist nog niet waarom. De tweede keer dat ik hem tegen kwam was in Abydos. Op de wanden van de tempel van XXX staan diverse voorstellingen. Het kwam op mij over als een soort heel groot geschiedenisboek.  Eén voorstelling raakte mij bijzonder.  Het is deze voorstelling. 

 

 

De Egyptenaren waren heel precies met het weergeven van het geen zij zagen. Ik denk dat zij heel visueel waren ingesteld.  En dat ben ik ook. Ik denk dat hetgene er hier te zien is, ook daadwerkelijk zo moet hebben uitgezien. En de in onze ogen afwijkingen zijn niet "symbolisch" maar onstaan omdat ze dingen weergeven die zij waarschijnlijk niet begrepen.   Stel je voor dat je iemand uit de middeleeuwen een televisie moet laten tekenen. Hoe zou dat er dan uit zien?  In deze voorstelling zag ik gelijk een soort van communicatieapparaat. Een soort van telefoon. Alle kenmerken hiervan zijn aanwezig.   Knopjes, antennes, een beeldschermpje..... En natuurlijk zal de techniek in die tijd er anders hebben uitgezien.  Iets wat wij dan weer niet meteen herkennen.  Verder in deze voorstelling zien we dat het "apparaat" op een troon wordt gezet en geaktiveerd. 

 

De wetenschap heeft heel veel mysteries van de Egyptenaren ontrafeld.   Er zijn echter ook heel veel aannames.   Aannames waar later niet snel aan getwijfeld wordt.   De meeste aannames stammen uit een tijd dat Eyptologen dingen onderzochten en conclusies trekken.  Maar hoe kan je van een Egyptoloog verwachten dat hij een "apparaat" herkend bedoeld om natuurkundige dingen mee te doen?  De kracht van deze tijd is dat heel veel oude informatie beschikbaar is voor mensen met hele verschillende reeks aan kennis en kunde. En er zijn nog veel dingen waar we geen antwoord op hebben, dingen we niet kunnen negeren. 

 

De Egyptenaren hadden een sterke band met de cosmos.  Ze geloofden dat zij daar vandaan kwamen en dat zij er uiteindelijk ook weer naar toe gingen. Ze geloofden dat zijn afstamden van goden.  Goden die van de sterren kwamen.  Die goden waren niet meer hier. De Faraos waren de nazaten van deze goden.  Dichterbij dan een farao kon men niet meer komen.  Het verhaal van de goden komen we echter  eerder tegen in de geschiedenis.  Het volk van mesopotamie, de Soemeriërs heeft een groot aantal kleitabletten achtergelaten met hierop afbeeldingen en spijkerschrift. Ook zei verhaalden van goden van andere planeten. Ze hebben veel verhalen achtergelaten waarvan wij later veel herkennen bij de Egyptenaren.  Maar ook in de bijbel.  De Soemeriërs verhaalden van reuzen, grote mensen van de sterren die ons menselijk ras geschapen heeft.  Het klinkt vergezocht, maar is dit ook zo?  De waarheid is vaak simpel.  Zo vermelden zij al de planeet pluto.   Een planeet die wij pas in 1953 ontdekt hebben.   Dat is kennis die ze van iemand gekregen moeten hebben.  

 

 

Stel dat wij nog inderdaad afstammen van mensen van andere sterren, en dat die mensen ons op gegeven moment alleen gelaten hebben, dan is het niet zo gek dat ze iets achtergelaten hebben om toch een soort van contact te kunnen onderhouden. Nu kom ik terug op de afbeelding van de Djed zuil in Abydos.   Als je deze zuil goed bekijkt dan zie je standaard djed zuil, de zuil met de ronde schijfen erboven.   Je ziet bovenop deze zuil een tweetal maasvormige antennes.  In het midden zie je een klein groen schermpje met hierin twee poppetjes.  Een soort beeldschermpje. Ook een stel ogen is zichtbaar, waarschijnlijk lenzen.   

 

De Djed zuil komt ook in andere gedaanten voor.  In Dendera wordt hij afgebeeld in combinatie met een soort lamp.  Ik denk dat de Djed zuil een soort energiegenerator is geweest.   Of het een soort van batterij is geweest of een nulpuntsenergie generator weet ik niet.  In de afbeelding in Abydos zie je een figuur met twee lange "flessen" ervoor staan.  Alsof er water bijgevuld moet worden.   De ronde schijfen bovenin de zuil doen aan een isolator denken.  Maar waarschijnlijker is dat dit ronddraaiende schijven waren.   Er is nog een opmerkelijke beschrijving in de oudheid opgetekend door Alexander de grote tijdens zijn bezoek aan het Orakel van Ammon. Hij beschrijft een pilaar die wordt aanbeden als een god en die gemaakt is van smaragd en andere materialen. Ook beschrijft hij hoe het apparaat "aangezet" wordt.   Ik denk dat het hier om de Djed zuil gaat zoals deze in Abydos is afgebeeld. 

 

 

Over mijn bevindingen tijdens de reis naar Egypte heb ik een artikel geschreven in het blad Frontier.    artikel in Frontier