30 mei 2016

Ik heb een nieuwe website gemaakt omdat de hoeveelheid informatie, en de manier om de juiste informatie te vinden niet meer past bij deze website. Kijk maar eens op www.hetrodehoekje.nl  voor meer informatie over mijn initiatief, de voortgang en de problemen.....

logo

 

11 mei 2016

Er is geen verder archeologisch onderzoek nodig!   Dat is een hele opluchting.  Nu kan ik de omgevingsvergunning gaan aanvragen. 

 

 

9 mei 2016

Gesprek met de naamgevingscommisie. Bijgeschoven bij het overleg tussen een grote groep initatiefnemers en de naamgevingscommisie van de gemeente Almere.   De naamgevingscommisie gaat overwegen om de criteria voor grote en belangrijkheid bij de straten in Oosterwold niet toe te passen.  Hiermee zou de door mij voorgestelde straatnaam "Karl Marxweg" toch nog mogelijk kunnen worden.  Ik ben benieuwd.  

 

 

28 april 2016

Het bodemonderzoek van mijn grond ontvangen van de gemeente.  Dit is de "schone grond verklaring", die nodig is om te mogen bouwen. Het is wel een beetje een "schijnschone grond verklaring".  Er is barium in het grondwater gevonden en op 1 plek is nikkel in de grond gevonden.  Al met al, heel weinig en geen reden voor verder onderzoek.....    ....maar door deze vervuiling mag afgegraven grond niet elders gebruikt worden.....  

 

26 april 2016

Vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning op het stadhuis.   Met een zestal andere initatiefnemers heb ik een uitleg gekregen van Maarten Rink.  Heel verhelderend, maar ook wel complex omdat er bij de omgevingsvergunning meer regelgeving gaat meespelen dan alleen de spelregels uit de structuurvisie.  Bijvoorbeeld het plaatsen van vergunningsvrij bouwwerken, zoals kassen en kippenhokken mag alleen op je achtererf.  Dan is het niet handig als je bijvoorbeeld je stadslandbouw juist aan de voorkant van je kavel hebt gedacht in je ontwikkelplan.  Ik moet dus mijn ontwikkelplan aanpassen. roodkavel verplaatsten van het voorerf naar het achtererf, zodat ik later gebruik kan maken van de regeling vergunningsvrije bouwwerken. 

 

22 april 2016

De resultatenkaart ontvangen van de tweede fase archeologisch onderzoek.  Er zijn geen harde indicatoren van nederzettingen gevonden.  Geen bewerkte stukjes vuursteen of gebrande hazelnootjes.   Wel is er veel houtskool gevonden.  Het lijkt mij goed nieuws, maar ik wacht nog op het besluit van de stadsarcheoloog of er verder onderzocht moet worden of dat ik de omgevingsvergunning kan aanvragen. 

resultatenkaart

 

1 april 2016

Opnieuw een anterieure overeenkomst getekend. Nu maar een keer geen fotos gemaakt...

 

15 maart 2016

Tweede fase archeologisch onderzoek, het karterend onderzoek.  Met een mechanische boor worden grondmonsters van net boven het dekzand genomen.  Deze worden gezeefd en onderzocht op vuursteensplinters.  Deze splinters komen van het bewerken van vuursteen en zijn een indicatie van bewoning in vroegere tijden. 

fase2a

 

Op onderstaande foto zie je aan de onderkant van de boor het dekzand, dit is de witte laag.  Helemaal bovenin zie je resten van planten, waarschijnlijk riet. Deze resten zijn duizenden jaren oud.  Wel boeiend dat er nog een hele wereld zo onder onze zichtbare wereld zit. 

 

fase2b

 

 

 

29 februari 2016

De gemeente meldt dat zij geen PvE voor archeologisch onderzoek meer geven.  Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, dus de initiatiefnemer.   Wel een beetje gek, want de initiatiefnemer doet het onderzoek in opdracht van de gemeente... Maargoed.   PvE laten opstellen door Transect. En gelijk een offerte gevraagt voor het door hun opgestelde PvE.    Volgens het PvE moet in het hele gebied vervolgboringen gedaan worden.  Behalve in het blauwe gat.  Ik heb de PvE ter goedkeuring aan de gemeente aangeboden, met het verzoek om de boringen in het zuiden van de kavel, en de boringen op de rand van de kavel te laten vervallen.  Daar kan en wil ik niet bouwen, dus de grond wordt daar ook niet beroerd.   De gemeente is het er mee eens, maar ze willen wel boringen in het blauwe gat. In het verleden is er wel eens iets gevonden in een dergelijk dal, dus dat zou hier ook kunnen.   Dit is wel balen, want het betekent een tiental extra boringen. 

 

25 februari 2016

Bericht van de gemeente...   De gemeente gaat een monitoringprogramma opzetten naar de effecten van de organische ontwikkeling van Oosterwold op de roofvogelstand.   Dit onderzoek betekent dat ik niets verder hoef te doen en dat er geen ecologische bezwaren zijn voor mijn initiatief.  Hoera!   weer een hobbel genomen. 

 

19 februari 2016

Petra van het ecologisch onderzoek belde.  Er is een probleem.  70 meter ten zuiden van onze kavel zit een nest in een boom.  Waarschijnlijk een Buizerd.  Waarschijnlijk is het nest ook verlaten.... Maar deze nesten zijn het jaarrond beschermd volgens de Flora- en Faunawet. Ze mogen niet verstoord worden.  Nu is het verstoren niet verder gedefinieerd. Dit betekent waarschijnlijk verder onderzoek.

nestsmall

 

 

18 februari 2016

Initiatiefnemer 099,  Polderpionier Stefan, heeft het besluit genomen om te stoppen met zijn initiatief.  Het is een moedig besluit. Ik vind het jammer dat hij niet mijn buurman meer wordt.  

Wij zitten nu wel met een gat in de weg.  De ontsluitingsweg liep over de kavel van Stefan.  In overleg met Ivonne besloten om met onze initiatieven op te schuiven naar de plek van Stefan.  Dit betekent voor mij een hele andere kavelvorm.  Ik moet een nieuw ontwikkelplan maken en ook moet de anterieure overeenkomst opnieuw getekend worden. 

 

12 februari 2016

Het Archeologisch rapport ontvangen. Vele paginas met kaartjes en waarnemingen. Het mooiste kaartje is de resultatenkaart. Hieronder weergegeven.  Het geeft de diepte van het dekzand aan.  Zeg maar het landschap na de laatste ijstijd. Je kunt zien dat er rechts wat zanduinen zijn, en links heeft vroeger een meertje gezeten.  Wel een leuk idee om je huis straks op zo een "sinkhole"  te bouwen. Of er verder onderzocht moet worden is nu aan de gemeente. 

 

resultatenkaartdetail

8 februari 2016

Vandaag de Anterieure overeenkomst getekend.  Een dik pak papier waarin ik beloof om het gebied in te richten volgens mij ontwikkelplan. En de gemeente beloofd hier alle medewerking toe te verlenen.  En een heleboel juridische artikelen over explotatiekosten, planschades etc. Ik wilde eigenlijk wachten met ondertekenen tot het archeologisch onderzoek afgerond zou zijn, en ik hiermee duidelijkheid zou hebben of ik mag bouwen op de plekken die ik voor ogen heb.   De ontwikkelingen met de grondprijs hebben mij doen besluiten dat het handig zou zijn om de AO zo snel mogelijk te ondertekenen.  De volgende stap wordt nu de omgevingsvergunning.   Hiervoor ben ik al diverse boeken over het bouwbesluit aan het doornemen. 

 

 

ondertekening AO2

 

ondertekening AO1

...

 

28 januari 2016

Start van de eerste fase van het archeologisch onderzoek.   Er zijn een 20tal handguts boringen verricht op onze kavels en het bosgedeelte ernaast. De ze boringen gaan tot het dekzand, soms wel 6 meter diep.   Er wordt nu in kaart gebracht hoe de top van het dekzand er uit ziet. 

archeologischonderzoek3small

 

25 januari 2016

Op bezoek bij Staatsbosbeheer. gesproken over de kavelweg en de inrichtingsplannen voor de Eemvallei.  We hebben elkaars ideeen voor de Eemvallei gesproken en gaan onze plannen op elkaar afstemmen.  We hebben ook overeenstemming over de ontsluitingsweg.  

 

 

12 januari 2016

Werkbezoek van B&W Almere aan Oosterwold.  Ivonne heeft drie initiatiefnemers uitgenodigd om in het kort uit te leggen wat je plan is.  Ik was 1 van de drie. Best wel spannend.  B&W is enthousiast over de plannen voor Oosterwold. Het pionierwerk is wat Almere nodig heeft!  

 

 

1 januari 2016

2016

 

 

23 december 2015

Reactie van de gemeente op mijn plan.  Ze vinden het een mooi en compleet plan.   Wel moet ik rekening houden met een toekomstige duurdere verharding van de ontsluitingsweg en willen ze nog weten hoe ik het afvalwater loos, indien de grijswatertank vol is. 

 

16 december 2015

Bericht van de straatnamencommisie.   Ze vinden de door ons voorgestelde naam "Karl Marxstraat" heel goed, alleen vinden ze de straat te klein... :( Dus op zoek naar een andere "socioloog" met goede ideeën..... 

 

 

1 december 2015

Vandaag mijn ontwikkelplan ingediend.   Hoewel het voor mijn gevoel een constant wijzigend plan is.  Ik krijg steeds weer nieuwe ideeën...   Vandaar de naam ook denk ik.  Een plan wat zich alsmaar ontwikkeld....  Maar ik heb nu over alles wel wat op papier dus ben ik benieuwd wat de gemeente er van vindt. 

 

23 november 2015

Vandaag de intentieverklaring getekend op het gemeentehuis bij de gebiedsregisseur van Oosterwold, Ivonne de Nood. De volgende stap is nu het indienen van het ontwikkelplan. Als dit plan goedgekeurd wordt en het eco- en archeologisch onderzoek is afgerond wil ik de anterieure overeenkomst gaan tekenen.   Het archeologisch onderzoek ga ik voor een deel samen met mijn buren en met de gemeente doen. De plek die wij hebben uitgekozen ligt precies op de flank van een donk/rivierduin.  Hier is de kans groot dat er sporen van bewoning vanaf de vroege prehistorie aanwezig zijn.

 

ondertekenen intentieverklaring

 

28 oktober 2015

Vandaag aanwezig geweest bij het intakegesprek van mijn zus.  Zij wil een kavel naast mij.   Dat is gelukt, nr 170!  

 

 kaart

 

Overigens gaat de uitgifte van landgoedkavels binnenkort stoppen.   De landgoedkavels zijn populairder gebleken dan men had ingeschat.    Ook gaat de grondprijs aangepast worden.   De FAR component gaat hierin meegenomen worden.  

 

 

25 oktober 2015

Maximale BVO benutting, daar ben ik tijdje mee aan het puzzelen geweest.    Ik heb het huis nu echt gesplitst in "wonen"  en "niet wonen"  BVO.   Dat betekent een apart schuurtje voor verwarmingsketels en dergelijke.  Dat wordt dan 40m2 niet wonen BVO.     Het idee van de langwerpige schuurwoning voelde niet echt goed.  Met die schuur zou het nooit meer mogelijk zijn om een "Earthship"  te bouwen.  Ik moest dus een huis bedenken met een BVO van niet meer dan 187,5m2 en 5 slaapkamers.   Ik ben weer gaan schetsen en kwam tot een vierkant huis, 10 bij 10 meter,  met twee verdiepingen en een vide en sedumdak....    Dit stonden nog op het verlanglijstje....    Binnenkort maar eens langs wat huizenbouwers om te vragen wat mijn ontwerp moet gaan kosten.... 

 

zuidaanzichtwoning

doorsnedewoningplattegrond

 

 

 

20 oktober 2015

Bericht van de gebiedsregiseur, Slecht nieuws!  De door mij voorgestelde combinatiekavel is niet mogelijk.  De "bottleneck" is een beetje de vliering van mijn huis.  Hierdoor gaat de FAR van 0,5 naar 0,25.  En dat scheelt een heleboel meters, dan bij een FAR van 1, waar ik van uit ging.  De regel dat de FAR 1 wordt bij extra openbaar gebied, geldt alleen voor standaardkavels. Niet voor combinatiekavels. Dit betekent dat ik ipv 500m2 standaardkavel 1500m2 nodig heb.  En dat betekent een heel stuk duurder.... Ik hou dan nog maar de helft over, van wat ik had gereserveerd voor de weg, en grondwerken. Ik denk nog na over andere mogelijkheden, maar om het proces niet te vertragen vraag ik 1500m2 standaardkavel.   

 

Gebruiksindeling kavel initiatief 168

 

 

 

 

 

14 oktober 2015

Ik wil zo snel mogelijk de intentieverklaring tekenen.  Hiervoor een tekening met mijn gewenste kavel, en kavelindeling en een ingevulde "bijlage, Specifiek Kader" opgestuurd. De gemeente gaat de kavel nu intekenen en dan met mij een afspraak maken om de intentieverklaring te tekenen.  Ik wacht met spanning af.... Ondertussen maar weer verder met het maken van mijn initiatiefplan. 

 

7 oktober 2015

Eerste gesprek met gebiedsregiseur!  Vol spanning naar het stadhuis.  Eerst maar even een nieuwe vulpen gekocht. Die had ik al eerder zien liggen, en dit leek mij wel het moment om met een nieuwe pen te beginnen.   Om klokslag half 11 werd ik opgehaald door Esther.  Haar opvolgster, Ivonne was ook bij het gesprek.  De berekening die Esther had gemaakt snapte ik niet helemaal. Kennelijk rekenen de gemeente andersom. Ik kijk hoeveel grond ik kan betalen, en dan hoeveel roodkavel ik overhou.  Zij gaan uit van de grote van het huis wat je wil bouwen, en bepalen dan hoeveel grond je nodig hebt....  Op het laatst mocht ik mijn stip tekenen op de initiatieven kaart!!!   Stip 168 is het geworden. 

 

24 augustus 2015

Intakeformulier opgestuurd naar gemeente Almere..

nu begint het wachten...... 

 

21 augustus 2015

Gesprek met bank over mogelijke financiering aankoop grond.   De bank ziet geen problemen, dus ik kan van start!

 

euro3

 

 

juli 2015

Toevallig kennisgemaakt met Stefan van initiatief 099 op de camping "de Kemphaan" . Nadat hij mij vertelde van zijn plannen begon het bij mij te broeien. Ik kreeg van hem het Land-Goed voor initiatieven rapport van het RRAAM onder ogen.  Ik vond het een prachtig verhaal. Voor dit moment wilde ik eigenlijk een garage kopen om mijn hobbies verder onder te brengen. Nu wist ik dat dat geen goed idee was.  Dit was waar ik op gewacht had.   

kemphaan