De hoofdleverancier van mijn stroom zal de zon zijn. indien windenergie verder gaan, zou dit nog een optie zijn, maar de huidige oplossingen geven teveel overlast binnen een woonomgeving. Zelfvoorzienend betekent dat ik voor 100% mijn stroom opwek. Gemiddeld gezien over een jaar zou dit kunnen, maar om ook stroom te hebben in donkere periodes van de dag gedurende de winter is een omvangrijke accubatterij noodzakelijk. Mijn streven is om zelfvoorzienend te zijn in alle seizoenen behalve de winter. Voor diverse werktuigen in mijn werkplaats heb ik krachtstroom nodig. Dit betekent dan ook de zonnestroominstallatie krachtstroom opwekt.

 

 

blokschemas intiatiefplan

De woonschuur wordt zo geplaatst dat een zijde van het dak op het zuiden staat. Op deze zijde komen 24 panelen met een gezamenlijke capaciteit van 5kW. Deze panelen zijn aangesloten op drie omvormers die gekoppeld zijn om 3 fasen krachtstroom te kunnen leveren. Indien de zonnepanelen te weinig leveren kunnen de omvormers uit een accubatterij putten. Indien deze ook te weinig capaciteit heeft zal de stroom van het openbare net worden afgenomen.

Doordat ik een accubatterij gebruik is het logisch om zoveel mogelijk gebruikers te voeden met gelijkspanning. Hiervoor zal naast het gebruikelijke 230V net ook een gelijkspanningsnet worden geïnstalleerd. Het streven is om zoveel mogelijk gebruikers, zoals besturingen, verlichting en pc apparatuur te voeden vanuit gelijkspanning.