De waterhuishouding zal zoveel mogelijk bestaan uit een gesloten kringloop systeem. Het drinkwater komt uit het openbare drinkwaternet. Al het andere water, het “grijze” water zal zelf opgevangen of gemaakt worden. In onderstaand schema is het principe te zien.

blokschemas waterhuishouding

Een ondergrondse buffertank van 10m³ zal gevuld worden vanuit de regenwater afvoer van de woonschuur. Ook het gefilterde water uit het Helofytenfilter wordt hier naar toe geleid. Als de tank te vol is, loopt deze over naar de waterpartij op de kavel. Is de tank te leeg, dan zal hij bijgevuld worden vanuit het drinkwaternet. Het grijze water wordt aangezogen door de hydrofoor installatie. Deze zorgt voor een constante druk in het grijswater net. Het water wat verbruikt is, en de afvalstoffen hierbij komen in de eerste kamer van de septictank. Hier zullen de vaste stoffen bezinken. Vanuit deze kamer loopt het afvalwater naar de tweede bezinkkamer. Na deze kamer komt het afvalwater in een biologisch filter welke mechanisch belucht wordt. Via een derde bezink tank, wordt het inmiddels gezuiverde water naar het heloglyfenfilter geleid. Dit is een bak met zand, waar de laatste vervuiling door middel van riet eruit wordt gehaald. Vanuit het helofytenfilter wordt het zuivere water naar de grijswater buffertank getransporteerd en begint de cyclus opnieuw.